Garancija/saobraznost i Servis

Ukoliko vaš MS proizvod ima kvar, dostavite ga u servis kako bi ga stručnjaci u što kraćem roku popravili/zamenili.

Veliku pažnju pridajemo propisima i zakonima pa smo sve proizvode pripremili za vas u skladu sa važećim zakonima.

Servisiranje izvodi servisni partner Kmtec servis, čiji se servis  prostire na preko 400 m² površine i opremljen je najsavremenijim mernim uređajima i alatima.
Trenutno je u servisu zaposleno 30 radnika. Svi su kvalifikovani za poslove koje obavljaju, a većina od njih poseduju sertifikate od strane proizvođača opreme na kojoj rade. Pored svega, radnici servisa kontinuirano se edukuju za sve nove tehnologije i proizvode.
O organizaciji i uspešnosti našeg servisa govore i brojne diplome i sertifikati o kvalitetu usluga.

Kontakti:

Srbija
Kim Tec d.o.o.
Viline vode bb, Slobodna zona Beograd
11000 Beograd, SRBIJA
Tel. +381 11 2070 684
Fax. +381 11 2070 689
Radno vrijeme: pon-pet 8:30–17:00 sati


Ukoliko ste MS proizvod kupili u nekoj od dolje  navedenih zemalja, možete ga servisirati na slijedećim adresama:

Hrvatska
MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica
Tel: +385 1 640 1111
Fax: +385 1 365 4982
E-mail za opće upite: info@mrservis.hr
Web: www.mrservis.hr

Radno vrijeme: 9:00 do 17:00 sati, pon-pet

Poslovnica
Servis Split
141. brigade 1B
HR-21000 Split
Tel. (021) 684 000
Fax. (021) 684 001
Bosna i Hercegovina
Kim Tec – Servis d.o.o.
Poslovni Centar 96-2, Vitez
Tel. +387 30 718 844
Fax. +387 33 755 996
Radno vrijeme: pon-pet 8:00–17:00 sati
Kim Tec – Servis d.o.o.
Podružnica br.1.
Aleja Bosne Srebrene 34, Sarajevo
Tel. +387 33 773 163
Fax. +387 33 755 996
Radno vrijeme: pon-pet 8:00 – 17:00 sati
Crna Gora
KimTec CG
Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica
Tel. +382 20 608 251
Fax. +382 20 608 251
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati
Makedonija
Pakom kompani d.o.o.
15 Korpus br.3 1000 Skopje
Tel. +389 2 3202 893
Fax. +389 2 3202 891
Radno vrijeme: pon–pet 9:00-17:00 sati;
sub 9:00-14:00 sati
Kosovë
Ask Tec d.o.o.
Rr. Tahir Zajmi pn (Kosovatex)
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +381 38 771 003
Orari i punes e hene-e premte: 08:30-17:00REKLAMACIJA  U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete  izjaviti reklamaciju prodavcu - trgovcu kod koga ste uređaj kupili, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 52. odnosno člana 56. Zakona o zaštiti potrošača. ( Sl.glasnik RS 62/14 ).
Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predložI rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.
Shodno Zakonu o zaštiti potrošača definisana je i solidarna odgovornost uvoznika, pod uslovima predviđenim pozitivnim propisima.

Naziv kompanije uvoznika i distributera:
KIM-TEC d.o.o 
Beograd,
Viline Vode bb

Uslovi upotrebe

 1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
 2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
 3. Da obezbedi odgovarajući uslove u kome će uređaj biti smešten:
  • Temperatura vazduha 10-40 0 C
  • Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
  •  Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
  • Zaštita od prašine i kondenzacije
  • Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
 4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
 5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naročito ako se radi o dislociranoj opremi, koja je povezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i si.).
 6. Da po mogućstvu  sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka.
 7. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu nalepnicu.

IZJAVA UVOZNIKA

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
 3. Trgovac je  dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista
 4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode/delove proizvoda kao što su toneri, kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje,mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

Kontakt

ms_start@msan.hr

komponente@msan.hr

Telefon: +385 1 6611 610


M SAN Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb

ms_start@msan.hr

Telefon: +385 1 6611 610


M SAN Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb

info@mrservis.hr

Telefon: +385 1 6401 111


MR Servis d.o.o.
Dugoselska ulica 5
10370, Rugvica, Dugo Selo

Kontaktirajte nas

Zahvaljujemo se na Vašem interesu za MS proizvode!
Ovaj obrazac namenili smo za Vas, kako bi nam mogli poslati upit ili predlog po pitanju naše ponude ili sugestije za unapređenje ovih stranica.

Misija

Proizvoditi kvalitetne, funkcionalne i pouzdane proizvode po pristupačnoj ceni.

Vizija

Postati vodeća robna marka perifernih uređaja i dodataka u regiji jugoistočne Europe i dodatno rasti na ostalim međunarodnim tržištima.
Istovremeno poboljšavati kvalitet i širinu asortimana kroz strogo kontrolisani proizvodni proces, osluškivanje tržišta i odgovaranje na potražnju sa novim modernim proizvodima i plasiranje proizvoda kroz nove prodajne kanale.
Naš krajnji cilj je zadovoljan korisnik.

KIM TEC - distributer